तू…


आस ध्यास श्वास भास आभास तू…
मंद कळ्यांचा गंधभरला श्वास तू…
ओठ बिलगता मिटे पापणी तो क्षण खास तू…
अन वेड लावतो जीवास तो सहवास तू..

खळखळणा-या झ-यात तू
झगमगणा-या ता-यात तू
फुलात, पानात, रानात वनात,
सा-यात तू

तू असताना
मी जगतो युगासारखा
तू नसताना
क्षण भासे मज युगासारखा

दरवळणा-या मोग-यात तू
पारंब्यांच्या झुल्यात तू
हलणा-या अन डुलणा-या
वा-यात तू

तू हसताना
मी तुझ्या प्रतीबिम्बासारखा
तू रुसताना
मी आसवांच्या थेम्बासारखा

मोहरत्या फुलात
स्पंदन सांगे मनात तू
न दिसणा-या तरी असणा-या
प्राणात तू…

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s