हेच कळत नाहीये…

कोण असतो आपण.. ?
एकमेकांच्या ओढीने इतके जवळ येतो
प्रेमाने, स्नेहाने…. जवळ असताना जाणवते अंतरंग…
बाह्यरंगाने लपेटलेले…. कोणाशी होता येत इतका एकरूप…??
कारण कुणीतरी हव हि गरज तुला माझ्या जवळ घेवून आली…
प्रेमाच्या मार्गाने..
तू जवळ असताना मी शोधत बसलो एकांत… स्वत:साठी ……
मग तुझ माझ असणं. फक्त माझ्यासाठी…
तुला वेळ देताना. स्वत : ला वेळ मिळेल का या प्रश्नात वेळ जात राहतो…
मी किती स्वार्थी आहे?….का ती माणसाच्या जगण्याची पद्धत आहे …
हेच कळत नाहीये…

.अश्रुना त्या धार

ओल्या डोळ्यांच्या तळ्याशी…पापण्यांची किनार
उभे राहिले तयात आरक्तांचे मिनार….
ओझे हलके करून डोळे जडावले फार..
आता गालावरी जखमा ….अश्रुना त्या धार