मेघ रे मेघ रे

मेघ रे मेघ रे… आले कसे दाटुनी…
येताना थेंब सारे सगळ्यांना वाटुनी..
वाहणा-या झ-याचे …भिजलेल्या वा-याचे 
हे दृश्य साठवावे …कुणी तिजला पाठवावे..
ते थेंब आठवांचे.

तुझ्या चाहुलीचे छनछन छनछन पैंजण वाजे…
थरथरले…भिरभिरले…बावरले मन माझे..
पांघरून शाल प्रीतीची… होवुनी चिंब कुणी लाजे..
गदगदले, मन तरसे ..तुजसाठी तिन्हीसांजे..

गाताना ओठी येती…तुजवरच्या काही ओळी..
काळजात कोरल्या होत्या मी विरहाच्या वेळी 
हा पाऊस आला पुन्हा अन दटावूनी मज गेला..
अश्रुना सांगून गेला…थेंबातून रांगून गेला…

मेघ रे मेघ रे

मेघ रे मेघ रे… आले कसे दाटुनी…
येताना थेंब सारे सगळ्यांना वाटुनी..
वाहणा-या झ-याचे …भिजलेल्या वा-याचे 
हे दृश्य साठवावे …कुणी तिजला पाठवावे..
ते थेंब आठवांचे.

तुझ्या चाहुलीचे छनछन छनछन पैंजण वाजे…
थरथरले…भिरभिरले…बावरले मन माझे..
पांघरून शाल प्रीतीची… होवुनी चिंब कुणी लाजे..
गदगदले, मन तरसे ..तुजसाठी तिन्हीसांजे..

गाताना ओठी येती…तुजवरच्या काही ओळी..
काळजात कोरल्या होत्या मी विरहाच्या वेळी 
हा पाऊस आला पुन्हा अन दटावूनी मज गेला..
अश्रुना सांगून गेला…थेंबातून रांगून गेला…