नभी आले भरून.

नभी आले भरून…वीज आभाळा चिरून..
गेला पाऊस रुतून.. भूमी गेली हो भिजून…

सळसळ करू लागे…..वारा पानात शिरून..
मोर आनंदाने नाचे बघ थुईथुई करून..

तुझी चाहूल लागता… मन भिजले आतून..
मंद सुवास आला..काही शिजले आतून…

आता रेंगाळतो पाऊस..घराच्या पागोळीमधून
वाट हळूच काढतो आपल्या दोघांच्या मधून..!