होते..

भरोसा ठेवला ज्या सावलीवर..
त्याचे सूर्याशी कधीचेच नाते होते..

मी पाहिली वाट तुझी कितीक
त्या वाटेवरून आधीच कुणी गेले होते..

वा-याशी सलगी कराया निघालो..
त्याने आधीच तुला छेडले होते..

किती पाणीशार डोळे तुझे ते
का पाहण्याआधी मी ते रडले होते..

पाऊस आला आणि गेला
मज सोडून तुलाच त्याने भिजविले होते..

तुला नजर लागण्याची चिंताच नव्हती…
नजर लागणा-या सर्वांनी.. तुला पहिले होते…