प्रश्न मंजुषा

1.Where is your cell phone?
जवळच आहे… पण शांत मोड मध्ये आहे..

2.Your hair?
लहान केले तर निवासारखे, तेल लावले तर छावासारखे

3.Your mother?
माउली

4.Your father?
न भरून येणारी पोकळी

5.Your favorite food?
१ मिसळ ३ पाव..

6.Your dream last night?
मी रात्री विचार करतो दिवसा बघितलेल्या स्वप्नाचा..

7.Your favorite drink?
चहा

8.Your dream/goal?
आपल्या भोवातालाच्या माणसांच्या चेह-यावर हसू कायम ठेवणे..

9.What room are you in?
ऑफिस

10.Your hobby?
कविता.. क्रिकेट.. मित्रांसोबत गप्पा.

11.Your fear?
एकटेपणाची… सध्या ‘भीतीच’ आहे…

12.Where do you want to be in 6 years?
१ सख्खी बायको असावी.. आणि दोन गोंडस मुले ( १ मुलगा , १ मुलगी)

13.Where were you last night?
स्वताच्या घरी

14.Something that you aren’t diplomatic?
चहा प्या… कुणाला दुखावणे नाही.. आणि आपले दुख कुणाला दाखवणे नाही..

15.Muffins?
काजू कतली, वगैरे सर्व गोड पदार्थ..

16.Wish list item?
सर्वांसाठी सुखी जीवन..

17.Where did you grow up?
महाड

18.Last thing you did?
पाव भाजी खाल्ली..

19.What are you wearing?
पांढरा शर्ट (एकदम राजकारणी वाटतोय )

20.Your TV?
आहे न… tatasky लगाया है. तो लाईफ जीन्गालाला …

21.Your pets?
मनातले विचार पाळणे…

22.Friends
अजातशत्रू

23.Your life?
घडतंय उसमे सुख मानते है हम ….

24.Your mood?
फारसा खुश नाही.. रात्र फार खाते मला..

25.Missing someone?
हो. बाप आणि जिच्यामुळे मी बाप होवू शकतो अशी व्यक्ती..

26.Vehicle?
passion plus दुचाकी आहे.. अजून ४ हफ्ते जायचे आहेत लोनचे

27.Something you’re not wearing?
स्वार्थ..

28.Your favorite store?
रूप संगम

29, Your favorite color?
पांढरा आणि काळा … ते हि रंगच आहेत पण त्यांना ब्लक नि व्हाईट का म्हणतात नि कलर
वेगळे असे का म्हणतात तेच काळात नाही..

30. When was the last time you laughed?
तसा मी हसतच असतो…. सगळ्यांच्यात असलो कि

31. Last time you cried?
what to do when tears are dried

32. .Your best friend?
चांगले खूप मित्र आहेत…

33. One place that you go to over and over?
बाथरूम

34. One person who emails me regularly?
मित्र जास्त मैत्रीणी कमी आणि matrimonial sites

35. Favorite place to eat?
जिथे चांगलं खायला मिळेल, ती कुठलीही.

आठवणींच्या पाषाणावर..

नयनी आल्या भावनांना
ओसरू देणार नाही मी..
डोळे भरतील तुझे अन..
काही घेणार नाही मी..

हात धरुनी हातात
मला स्तब्ध करशील तू..
हृदयी वसून माझ्या अंतरी..
माझे प्रारब्ध होशील तू..

असे क्षणही घेवून येतील. अश्रू पापणीच्या काठावर..
तेव्हा हे हि कोरून ठेव क्षण आठवणींच्या पाषाणावर..