वादळवाट

वादळवाटचे title साँग मी लिहिले असते तर…?

क्षण संपता संपता
क्षण नवीन उगतो
जुन्याची आठवण
नव्याचे अस्तित्व मागतो…

क्षण असता सोनेरी
हास्य छटा मनी येती..
क्षण दु:खाचे झालरी..
मन रडवूनी जाती..

मन मनात गुंफाती
क्षण सुख-दु:खाचे
पानापानातून बोलती…
नाद वादळ वाटांचे